O karnozíne

Všetci už vieme, čo je Vitamín C, E, Koenzým Q 10. Málokto však vie, čo je CARNOSINE. Vedcami označovaný ako látka storočia, alebo látka dlhovekosti.

 

V posledných rokoch sme zaplavení stovkami nových produktov – doplnkov zdravej výživy a človek nadobúda pocit, že veda objavila počas pár rokov desiatky nových látok, ktoré majú ozdravujúce účinky. Všetci už vieme, čo je Vitamín C, E, Koenzým Q 10, dokonca mnohí z nás, a to nielen znalci kvalitného červeného vína, už poznajú priaznivé účinky resveratrolu. Málokto však vie, čo je KARNOZÍN ( angl. carnosine) . Vedcami je označovaný ako látka storočia alebo látka dlhovekosti. Pritom bol karnozín objavený pred viac ako sto rokmi ruským vedcom Gulevičom.

Pri prieskumoch v slovenských lekárňach sme zistili, že karnozín ako látku buď lekárnici nepoznali alebo si ju zamieňali za karnitín.

Význam karnozínu je u nás veľmi nedocenený. V Rusku začalo jeho využívanie vo veľkom v 70-tych rokoch. Najskôr to bolo v tzv. kozmickej medicíne, kedy začali poberať veľké dávky karnozínu kozmonauti. Ten mal za úlohu eliminovať obrovský stres, ktorý kozmonauti pri lete zažívajú a taktiež ich udržať v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.

 

ČO KARNOZÍN VLASTNE JE?

Karnozín (L-karnozín) je prírodná, telu vlastná látka, ktorá sa tvorí hlavne v srdci, mozgu a svaloch.

Je to biologický aktívny dipeptid, tvorený dvomi aminokyselinami. Patrí do zoznamu prírodných bielkovinových regulátorov metabolizmu. S.E.Severin dokázal, že karnozín efektívne vyrovnáva (pôsobí ako nárazník), pufruje kyselinu mliečnu v svaloch a že pôsobenie karnozínu zvyšuje kontraktilitu svalov a ich odolnosť voči únave. Pracujúci sval akumuluje kyselinu mliečnu, ph klesá, čo je hlavnou príčinou svalovej únavy. Pri podaní karnozínu sval regeneruje, takmer okamžite pracuje ako keby nebol unavený. Tento proces spôsobený karnozínom je známy ako „Severinov fenomén“. To v Rusku predurčilo karnozín k využitiu v ďalšej skupine ľudí, ktorou boli športovci.

V posledných rokoch významne vzrástol vedecký záujem o túto výnimočnú, úplne netoxickú látku, zvlášť po austrálskych a britských objavoch o účinkoch karnozínu v procesoch stárnutia.

OBNOVA BUNIEK

V ľudskom organizme sa vyskytuje už od narodenia (jeho najvyššia koncentrácia je v kostrovom svalstve, veľkom mozgu, mozočku a v srdci), ale postupom času jeho vytváranie klesá – ide o proces, ktorý sa odborne nazýva senescentrácia. CARNOSINE (karnozín) má pozoruhodnú schopnosť omladzovať bunky, obnovovať ich normálne vlastnosti a predlžovať ich životnosť. Chráni bunky pred skracovaním telomerov a pred poškodením DNA pri delení buniek. Je často nazývaný neuropeptidom, pre jeho ochranné účinky v mozgu. CARNOSINE je ako multifunkčný potravinový doplnok relatívnou novinkou.

ANTI-AGING EFEKT

Carnosine (karnozín) má mnoho vyslovene „omladzujúcich“ prospešných účinkov. Má výnimočnú schopnosť omladzovať staré a stárnuce bunky a premieňať ich na bunky plne funkčné, zdravé.

 • Predlžuje dobu medzi jednotlivými deleniami buniek a zároveň zvyšuje počet delení.
 • To znamená, že výrazne predlžuje dobu života každej bunky, pričom úmera je priama: čím viac karnozínu, tým dlhšie intervaly medzi deleniami a tým viac počtov delení.

Carnosine Younger Anti-Aging Cream je výživný krém s obsahom karnozínu. Takto môžete svojej pleti dodať karnozín aj zvonku pomocou krému podporujúceho obnovu buniek.

photo: reefe | www.reefe.sk

AKO A KEDY CARNOSINE POMÁHA

Ochrana mozgu a nervov

Karnozín je najintenzívnejším univerzálnym antioxidantom, ktorý likviduje voľné radikály.

 • Je dokonalý protektor chromozómov (DNA) pred poškodením voľnými radikálmi.
 • Má protizápalový a protinádorový efekt.
 • Odstraňovač aldehydov a je schopný likvidovať konečné škodlivé odpadové produkty metabolizmu, ako sú degradačné časti bielkovín ( poškodené reťazce bielkovín, cukrov a fosfolipidov) pričom zároveň pôsobí ako kľúčová substancia pre tvorbu nových odolnejších štruktúr.
 • Nárazníkový (pufrovací) efekt pre kyselinu mliečnu- udržanie pH (=kyslosti) v svaloch pri ich zaťažení. Podporuje svalovú vitalitu, zvyšuje svalovú silu, vytrvalosť a športový výkon. Urýchľuje zotavenie po šprintoch, hojenie rán a spojivového tkaniva.
 • Redukuje bunkové poškodenia spôsobené alkoholom.
 • Pôsobí ako prenášač vzruchov v mozgu a nervoch.
 • Chráni mozgové bielkoviny a biochemické parametre.
 • Chráni mozog pred tvorbou povlaku, ktorý je jednou z príčin Alzheimerovej choroby. Potláča vznik skrížených väzieb beta-amyloidu.
 • Zlepšuje schopnosti logického myslenia, pamäť.
 • Chráni pred toxickými vplyvmi ťažkých kovov. Je schopný chelatovať (pozri chelatotvorný účinok nižšie) – odbúravať z tela ťažké kovy ako meď, zinok, železo, ale aj toxické kovy ako arzén, olovo, ortuť, kadmium alebo nikel. Cheláty zinku a medi vzniknuté pôsobením CARNOSINU rozpúšťajú povlaky na mozgu pri Alzhaimerovej chorobe.
 • Zabraňuje procesom glykácie a karbomylácie bielkovín, ale aj fosfolipidov.
 • Je známy tým, že dokáže ochrániť mozog pred pustošiacimi účinkami stárnutia, ale zároveň dokáže odstrániť niektoré „napraviteľné“ škody spôsobené stárnutím.
 • Omladzuje kultivované ľudské bunky v senescencii.
 • Má významne pozitívny efekt u autistických ochorení.
 • Predlžuje dobu života.
 • Tlmí toxické účinky hydroxylových, superoxidových a peroxylových radikálov.
 • Potlačuje efektívne lipidovú peroxidáciu.
 • Inhibítor vzniku AGEs, chráni bielkoviny pred poškodením AGEs.
 • Potlačuje tvorbu skrížených väzieb bielkovín (cross-linking)
 • Inhibuje procesy poškodenia zdravých bielkovín ich denaturovanými formami.

CARNOSINE (karnozín) je vcelku fyziologický a 100% prírodný superantioxidant s úžasným spektrom biologických funkcií a preukázaným repertoárom blahodárnych vplyvov na organizmus.

CARNOSINE (karnozín) je považovaný za látku storočia a predpokladá sa, že sa stane fundamentálnym denným výživovým doplnkom pre ľudí každého veku, zvlášť tých, ktorí dosiahli vek 33 rokov a starších.

 

CHELATOTVORNÝ ÚČINOK

Karnozín uplatňuje – prinajmenšom čiastočne – svoje biologické účinky tiež schopnosťou chelátovať kovy. Čo to znamená? Termín chelát pochádza z gréčtiny: „chele“ = „dráp“, čo vyjadruje schopnosť spojenia, zlúčenia, nejakej látky (tu karnozínu) s prebytkom kovov v bunkách a krvnom riečišti. 

 • Cheláty sú látky takého charakteru, ktoré sú schopné pečeň a obličky z organizmu vylúčiť. Chelátová terapia je tradičná klasická detoxikačná liečba užívaná predovšetkým v pracovnom lekárstve. Preto sa užívajú rôzne chelátotvorné lieky, ako penicillamin alebo EDTA (a ďalšie) vo vnútrožilovom podaní. Táto liečba efektívne odstraňuje ťažké kovy (napr. olovo) z organizmu.
 • V súvislosti s očkovaním môže byť otázka užitia karnozínu kľúčová, pretože carnosine odstraňuje organické zlúčeniny ortuti (thiomersal alebo thimerosal) z detského organizmu. Tieto organické zlúčeniny ortuti sú súčásťou mnohých očkovacích látok ako antimikrobiálne konzervačné látky, aj keď od roku 1930 boli označené ako toxické substancie pre centrálny nervový systém. Je preto vhodné pre každú očkovanú osobu, či ide o dieťa alebo dospelého, aby užívala carnosine ako predbežné opatrenie s cieľom odstrániť thiomersal z organizmu čo najskôr.
 • Chelátová liečba je však tiež užívaná ako doplnková pri mnohých ďalších ochoreniach (nielen pri ochorení intoxikáciou ťažkými kovmi), pretože môže priniesť nasledujúce prospešné účinky:
 • rozširuje stiahnuté cievy
 • znižuje zvýšený krvný tlak
 • znižuje aktivitu voľných radikálov
 • zvyšuje príjem kyslíka do buniek
 • odstraňuje toxické ťažké kovy z organizmu
 • zlepšuje pamäť
 • odstraňuje bolesť v končatinách
 • zvyšuje elasticitu ciev
 • zvyšuje prísun krvi do srdca, mozgu, orgánov a končatín
 • zvyšuje enzymatickú aktivitu

SVALY A ŠPORT

Zvýšenie výkonnosti

Od 20. do 70. roku života sa svalová hmota organizmu zníži o 20%, rovnako sa znižuje aj svalová sila a vytrvalosť, takže celkové zníženie svalovej efektivity je vyššie ako 20% a blíži sa ku 40%. Koncentrácia carnosinu a jeho antioxidačný efekt v tomto období klesne približne na polovicu pôvodných hodnôt.

Pokles koncentrácie karnozínu s vekom vedie k znižovaniu svalovej sily a vytrvalosti. Takže doplnenie karnozínu vedie k zvýšeniu jeho koncentrácie a tým k obnoveniu a zvýšeniu sily, odolnosti, vytrvalosti a urýchleniu regenerácie.

Aktívne, silné tzv. rýchle svalové vlákna obsahujú veľké množstvo karnozínu, zatiaľ čo slabé a atrofické obsahujú karnozínu významne menej. Ruský vedec Severin preukázal už v päťdesiatych rokoch, že dodanie karnozínu do tekutiny, kde boli inkubované izolované vyčerpané svaly, spôsobilo takmer   okamžitú obnovu plnej svalovej energie. Austrálsky tím Dr. MacFarlana preukázal, že dodanie karnozínu zvyšuje silu a vytrvalosť unavených svalov. Je zaujímavé, že suplementácia karnozínom je priamo úmerná výsledným účinkom na svaly: čím viac karnozínu je dodané, tým je jeho obsah v svaloch vyšší a tým je i vyššia svalová sila a vytrvalosť.

Uvoľnenie a funkčnosť svalov

Ruský vedec E. S. Severin dokázal už v roku 1953, že karnozín efektívne vyrovnáva (pôsobí ako nárazník), pufruje kyselinu mliečnu v svaloch a že pôsobenie karnozínu zvyšuje kontraktilitu svalov a ich odolnosť voči únave. Pracujúci sval akumuluje kyselinu mliečnu, ph klesá, čo je hlavnou príčinou svalovej únavy. Pri podaní karnozínu sval regeneruje, takmer okamžite pracuje ako keby nebol unavený. Tento proces spôsobený karnozínom je známy ako „Severinov fenomén“. To v Rusku predurčilo karnozín k využitiu v ďalšej skupine ľudí, ktorou sú športovci.

Karnozín tiež pomáha funkcii tzv. kalciovej pumpy v sakroplasmatickom retikule svalových buniek a udržuje kalciové kanály otvorené. Pri nedostatku karnozínu pumpa prestáva fungovať, kalciové kanály sa uzatvárajú v dôsledku vzostupu kyslosti, zvýšenia proxidácie lipidov a akumulácie malondialdehydov (MDA). Karnozín bráni rozvoju týchto škodlivých reakcií a predstavuje ideálny fyziologický doplnok v športe.

Ochrana svalov a regenerácia

V športe sa karnozín tiež spolupodieľa na detoxikácii reaktívnych aldehydov, vznikajúcich peroxidáciou lipidov behom svalovej práce. Tak karnozín chráni svaly pred poškodením, zvyšuje ich silu, vytrvalosť, odolnosť a urýchľuje procesy regenerácie, čo potvrdilo preukázateľné množstvo štúdií.

Carnosine nie je dopingová látka, je to úplne netoxická a telu vlastná látka.

SILNÝ ANTIOXIDANT

Karnozín je antioxidant, ktorý stabilizuje a chráni bunkové membrány. Špecificky, ako vodou rozpustný antioxidant, bráni lipidovej peroxidácii vo vnútri bunkovej (dvojvrstvovej) membrány. 

 • Mnoho antioxidantov (ako vitamín C a E) chráni tkanivá ešte pred ich vstupom do tkanív, ale majú len malý účinok, keď je táto prvá línia ochrany prelomená. Voľné radikály potom spôsobujú tzv.oxidatívny stres organizmu. Carnosine reaguje všeobecne so všetkými reaktívnymi formami kyslíka (Reactive Oxygen Species ROS = voľné radikály kyslíka) a tak bráni rozvoju oxidatívneho stresu.
 • Carnosine však nepôsobí len preventívne – je tiež aktívny, keď už boli voľnými radikálmi vytvorené nebezpečné zlúčeniny, ako lipidové peroxidy a ich sekundárne produkty, tak chráni tkanivá pred škodlivými účinkami týchto látok „druhej vlny“. bielkovín.
 • Tak napr. veľmi reaktívny konečný produkt lipidovej peroxidácie je malondialdehyd (MDA), nebezpečný produkt voľnej-radikálovej reakcie, je blokovaný carnosinom. MDA, keď nie je zneškodnený, môže spôsobiť poškodenie lipidov, enzýmov a DNA, má významnú úlohu v rozvoji aterosklerózy, zápalových a degeneratívnych procesoch kĺbov, rozvoja šedého zákalu (katarakta), a procesoch stárnutia všeobecne. Carnosine svojou reakciou a inaktiváciou MDA je sám obetovaný v prospech ochrany aminokyselín v molekulách.