Diagnostika

PRÍSTROJ KARDIVAR
na zisťovanie stavu organizmu

KARDIVAR je prístroj zostrojený ruskými vedcami, ktorý meria variabilitu srdečného rytmu (variabilitu tepovej frekvencie- HRV). HRV predstavuje jeden z princípov, na ktorom je založená tradičná čínska medicína. HRV nám ukazuje, či náš autonómny systém je v harmónii a či jeho zložky fungujú správne. To, ako je srdečný rytmus riadený, dáva odpoveď na celú škálu informácií o vnútornom prostredí organizmu.

Ako prebieha samotné meranie? Klientovi je pri meraní prístrojom KARDIVAR najprv zmerané klasické EKG (v sede). Elektródy sa prikladajú na horné a dolné končatiny. Meranie trvá cca 5 minút.

Hodnoty z EKG zmerané na prístroji KARDIVAR sú následne prevedené do grafu, z ktorého sa vychádza pri samotnej konzultácií.

Meranie variability srdečného rytmu je klasická lekárska diagnostická metóda a zároveň najlepším lekárskym testom pre vyhodnotenie úrovni FYZIOLOGICKÉHO STRESU v autonómnom nervovom systéme (na vôli nezávislom).

FYZIOLOGICKÝ STRES je stav, kedy náš nervový systém nie je v rovnováhe. Väčšia časť nervového systému sa nazýva autonómny nervový systém, ktorý pracuje automaticky. Autonómny nervový systém (ANS) má dve časti:

parasympatický nervový systém (PNS), ktorý sa stará o rast, liečenie a udržiavanie tela a

sympatický nervový systém (SNS) – je ten, ktorému sa hovorí systém „útoku alebo úteku“. Vtedy sa zmení prúdenie krvi- krv už neprúdi do žalúdka, prednej časti mozgu, ľadvín a pečene, ale prúdi prevažne do svalov, pretože telo vie, že ho niečo ohrozuje a je potrebné mať silu na boj alebo útek. V tú chvíľu prestane preto spracovávať potravu v črevách, zbavovať sa toxínov z pečene, vyvažovať hladinu elektrolytov v ľadvinách alebo kreatívne uvažovať. Ide o mimoriadnu situáciu a telo sa musí brániť. Čo sa ale stane, keď je človek v neustálom strese? V jeho tele je stále napätie, svaly sú stiahnuté, človek je pod neustálym tlakom a tým sa začnú poškodzovať vnútorné orgány a hlavne imunitný systém. Poškodenie sa deje ako na úrovni orgánov, tak aj na bunkovej úrovni. Stres vyvoláva zmeny vo všetkých orgánoch, a to predovšetkým pokiaľ ide o vylučovanie adrenalínu, kortizolu, glukózy, inzulínu a rastových hormónov.

Príčinou stresu sú energetické problémy v tele. Stres je spôsobený nedostatkom energie na bunkovej úrovni. Vplyvom nadmerného stresu sa bunky dostanú do pohotovosti „boj, alebo útek“ a v tomto okamihu sa všetky bunky v tele uzavrú, aby uchovali energiu. Problém je, že v tejto chvíli bunky nedostávajú kyslík, nedostávajú výživu, glukózu. Bunkové elektrárne- mitochondrie sú bez paliva. Keď správne fungujú mitochondrie, potom správne fungujú bunky a následne celé telo. Bunky potrebujú kyslík a glukózu a musia byť schopné vylučovať odpady. Keď sa ale tento proces zastaví, dôjde k oslabeniu alebo zahynutiu bunky.

Čo je výsledkom?

Výsledkom merania prístrojom KARDIVAR je zistenie aktuálneho stavu vnútorného prostredia organizmu. Klient sa dozvie:

Ako prebiehajú regeneračné procesy v jeho tele
Ako je jeho organizmus schopný tvoriť energiu a či jej má dostatok
Ako jeho organizmus reaguje na stres (chemický, fyzikálny, psychický, fyzický)
Či nedochádza k preťažovaniu organizmu vplyvom zníženej tvorby energie
Či sú aktívne centrá, ktoré sú zodpovedné za imunitu
V akej fáze sú procesy starnutia
Na čo je to dobré?

Toto vyšetrenie prístrojom KARDIVAR je unikátna forma prevencie!

Pokiaľ klient trpí chronickým ochorením, je možné si overiť , ako veľmi musí organizmus „bojovať“, aby udržal normálne a funkčné prostredie.
Pokiaľ je klient často unavený, overíme, či je jeho organizmus vôbec schopný energiu tvoriť.
Zdravý človek si môže overiť, ako zvláda stresové situácie a ako sa jeho telo vie adaptovať na zvýšenú záťaž.
Pokiaľ klient plánuje úpravu váhy, môžeme overiť, či bude funkčný tukový metabolizmus.
Pokiaľ klient športuje, môžeme overiť, či nie je preťažovaný príliš vysokými dávkami tréningu.
Pokiaľ klient trpí alergiou, môžeme overiť, či je to spôsobené zníženou funkciou nadľadviniek .
Ak je klient vystavovaný dlhodobej chronickej záťaži (negatívny stres, vysoká fyzická záťaž) overíme, či nie je organizmus vyčerpaný, čo vedie k spusteniu celého radu chorôb a zlyhávaniu organizmu.
Meranie prístrojom KARDIVAR a následne navrhované doporučenia môžu významne zlepšiť zdravotný stav pri rôznych chronických ochoreniach, ako sú kardiovaskulárne ochorenie, diabetes, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, šedý zákal atd. – teda pri ochoreniach, ktoré sú spojené s procesom stárnutia, alebo na proces stárnutia nadväzujú. Môže byť účelne využívané na kontrolu účinnosti liečby pacienta pri rôznych diagnózach.

PRÍSTROJ KARDIVAR JE CERTIFIKOVANÝ MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA.

V súčasnej dobe sú metódy a význam analýzy variability tepovej frekvencie – HRV všeobecne uznávané. Výskum v tejto oblasti prebieha už niekoľko desaťročí. Metóda merania prístrojom KARDIVAR bola overená na veľkom počte pacientov. Stále pribúdajú spokojní pacienti, ktorým pomáhame riešiť ich zdravotný problém či psychický stav.

Táto metóda je prezentovaná aj v práci MUDr. Michaela Kučeru ( Mitochondriálna a bioregulačná medicína- www.drkucera.eu) s praktickým vyhodnotením účinkov mitochondriálnej terapie.

Výskumné aktivity medzinárodne uznávaného odborníka na mitochondriálnu medicínu MUDr. M. Kučeru boli v roku 2000 ohodnotené cenou IMMA-PRICE 2000 za klinicky relevantné dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti. MUDr. Kučera je členom mnohých výskumných tímov v celej Európe i v USA. Je spolutvorcom prístroja KARDIVAR.

Mitochondriálna medicína sa stáva súčasťou medicíny v mnohých krajinách, predovšetkým v USA, Európe najmä Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku. Tento nový odbor- tiež nazývaný – „MEDICINA PROTI STÁRNUTIU“ sa celosvetovo stáva centrom záujmu i oblasti mnohých výskumov v medicíne. KARDIVAR je dôležitou súčasťou pre svoju rýchlu možnosť sledovať účinnosť zvolenej liečby.

Táto metóda je veľmi rýchla. Vypovedá o zdravotnom stave a všetkých ďalších rizikách, ktoré nás ohrozujú nielen z hľadiska súčasného, ale i z hľadiska dlhodobého- tzv. genetických predispozícií- čo nám hrozí v budúcnosti.

Význam tohto vyšetrenia prístrojom KARDIVAR je tak enormný, že do 10 rokov by sa toto vyšetrenie malo stáť súčasťou vyšetrenia každého lekára- záver Medzinárodnej zdravotníckej federacie.

MUDr. Michael Kučera

V súčasnej dobe je publikovaných viac ako 900 štúdií o CARNOSINE. Výskum je uskutočňovaný odborníkmi v mnohých krajinách sveta, medzi ktorých patrí neodmysliteľne aj MUDr. Michael Kučera.
Výskumné aktivity medzinárodne uznávaného odborníka na mitochondriálnu medicínu MUDr. Kučeru boli v roku 2000 ohodnotené cenou IMMA-Prize 2000 za klinicky relevantné dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti.
1970- promoval – Fakulta detského lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe
1970- 71- asistent- odbor klinickej psychofarmakológie- Farmakologický ústav ČSAV Praha
1972- 81- v armáde ako internista a v rôznych vedúcich funkciách
1974- atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa
1976- atestácia z organizácie a riadenia zdravotníctva a organizácie a riadenia vojenského zdravotníctva ll. stupňa
1982- 93- internista a vedúci lekár polikliniky v Libyi
1994- 99- lekár pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, Thermal Sanatórium, Karlové Vary
1994- mitochondriálna a bioregulačná medicína v rámci práce v Sanatóriu Thermal
1999- súkromne pôsobí v odbore mitochondriálnej a bioregulačnej medicíny, Poradňa pre mitochondrálnu a bioregulačnú medicínu v Karlových Varoch
1994- spolupráca s prof. Dr. R. M. Baevským ( Inštitút pre bio-medicínske problémy Akadémie vied Ruskej federácie) v oblasti aplikácie kozmickej medicíny do praxe, najviac v oblastí prevencie a posilnenia adaptačných mechanizmov na stres