Priekopníkom v používaní karzozínu u autistov je Dr. Michael Chez (detský neurológ z Chicaga), ktorý   výsledky liečení autistických ochorení (autizmus a Aspergerov syndróm) aj publikoval. Od roku 2001 liečil takmer 1000 autistických detí carnosinom.

Ako uvádza, u 80 až 90% sa významne zlepšil stav už v priebehu 8 týždňov od zahájenia liečby. Podľa toho, čo uvádza Dr.Chez, karnozín pôsobí vo frontálnych častiach mozgu, kde spája svoje účinky s účinkami nervových prenášačov, pôsobiacich v hlbokých častiach mozgu.

Pozoruhodné výsledky tohto liečenia potvrdili tiež rodičia autistických detí, dokonca už prvý týždeň po zahájení liečby. Zlepšenie nastalo nielen v komunikatívnej oblasti, ale i v oblasti správania a sociálnych kontaktov.

Pri liečení dyslektikov bolo preukázané Dr. Chezem tiež zlepšenie, hlavne v oblasti schopnosti čítania a úrovne pozornosti.

Okrem správy o liečení vyššie uvedeného počtu autistických detí, vykonal Dr.Chez tiež dvojnásobne slepú štúdiu u 31 autistických detí s podobnými výsledkami. Podávaných bolo 400 mg carnosinu denne a neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky.