Neuromuskulárne ochorenia

Od 20 do 70 rokov veku sa svalová hmota organizmu zníži o 20%, rovnako sa znižuje svalová sila a vytrvalosť.

Od 20 do 70 rokov veku sa svalová hmota organizmu zníži o 20%, rovnako sa znižuje svalová sila a vytrvalosť, takže celkové zníženie svalovej efektivity je vyššie než 20% a blíži sa k 40%.

  •  Koncentrácia karnozínu a jeho antioxidačný efekt v tomto období klesne približne na polovicu pôvodných hodnôt. Tento pokles obsahu karnozínu vo svaloch je s najväčšou pravdepodobnosťou tiež dôvodom vekom spôsobeného poklesu svalovej hmoty, sily aj vytrvalosti. Aktívne, silné tzv. rýchle svalové vlákna obsahujú veľké množstvo karnozínu, zatiaľ čo slabé a atrofické obsahujú carnosine významne menej.
  • Ruský vedec Severin preukázal už v 50-tych rokoch, že dodanie karnozínu do tekutiny, kde boli inkubované izolované vyčerpané svaly, spôsobilo takmer okamžitú obnovu plnej svalovej energie. Austrálsky tím Dr. MacFarlana preukázal v súčasnej dobe, že dodanie karnozínu zvyšuje silu a vytrvalosť unavených svalov. Je zaujímavé, že suplementácia karnozínom je priamo úmerná výsledným účinkom na svaly: čím viac karnozínu je dodaného, tým je jeho obsah vo svaloch vyšší a tým je vyššia aj svalová sila a vytrvalosť.
  • Úloha karnozínu bola tiež vedecky skúmaná pri rôznych nervovo-svalových ochoreniach. Výsledky týchto štúdií doporučujú suplementáciu pri týchto ochoreniach. Samozrejme sa neočakáva vyliečenie týchto veľmi vážnych ochorení, ale môže znížiť oxidatívny stres, ktorý tieto ochorenia vždy sprevádza. Zvyšuje kontraktilitu svalov a dodáva im silu a vytrvalosť. Svaly pacientov s Duchennovou svalovou dystrofiou obsahujú len polovicu karnozínu v porovnaní so svalmi zdravých osôb, takže prípadná suplementácia karnozínom sa priamo ponúka.                                                                                                       Carnosine (karnozín) má významnu úlohu u nasledujúcich neuromuskulárnych ochoreniach:
  • ALS (amyotrofická laterálna skleróza)
  • Duchennova svalová dystrofia
  • FSH svalová dystrofia
  • Myasteniagravis
  • Polymyositis
  • Svalové ochorenia spôsobené liekmi (napr. statínmi, lieky na znižovanie cholesterolu)
  • Mitochondriálna myopatia (neskoršej formy)