Srdcovo – cievne choroby

Zdravý srdcový sval (myokard) obsahuje celkom prirodzene určité množstvo carnosinu.

Zdravý srdcový sval (myokard) obsahuje celkom prirodzene určité množstvo carnosinu.

Suplementácia carnosinu však zvyšuje veľmi významne (až o 30%) silu a vytrvalosť srdcového svalu. Strata kontraktility (sťahovania) buniek myokardu je všeobecnou príčinou úmrtnosti pri ochoreniach ischemickou chorobou srdca. Na základe súčasných farmakologických štúdií, carnosine zlepšuje kontraktilitu myokardu i behom ischémie (nedostatku kyslíka) rovnako dobre ako verapamil (liek-blokátor kalciových kanálov), často predpisovaný ako liek srdcových ochorení. Tak carnosine otvára celkom nové horizonty pri liečení srdcovej nedostatočnosti.

Prospešné účinky carnosinu na kardiovaskulárne choroby možno na základe prevedených štúdií zhrnúť:

-zvýšenie sily sťahov srdcového svalu

-zníženie zvýšeného tlaku krvi

-ochrana proti nedostatku kyslíka (hypoxia, ischémia) v tkanivách u ischemickej choroby srdca

-prevencia oxidácie LDL-cholesterolu, a tak rozvoja arteriosklerózy.

Carnosine teda môže byť široko užívaný k liečeniu všetkých foriem zníženej účinnosti srdca ako pumpy (reduced heart pumping efficiency). Naviac, carnosine znižuje hladinu leptinu, hormónu obezity. Tento hormón je v krvi obéznych niekoľkonásobne vyšší a tiež zvyšuje krvný tlak.

Zaujímavé pokusy boli prevedené s cieľom odhaliť účinok carnosinu na krysy s programovanou hypoxiou (nedostatkom kyslíka), t.j. vystaveným prostrediu s nedostatkom kyslíka a dosiahnutím ich neschopnosti sa hýbať. Oživovanie potom prebiehalo dodaním kyslíka do ich prostredia. Krysy liečené carnosinom boli schopné vstať už po 4.3 minútach, neliečené až po 6.3 minútach, čo je štatistický významný rozdiel.

Ďalšia štúdia bola prevedená na zvieratách s umelo vyvolanou mozgovou mŕtvicou (arteriálnym uzáverom jednej z mozgových tepien). Carnosine tu preukázal významné neuroprotektívne účinky (ochrana nervových buniek pred poškodením) u ischemizovaných mozgov (mozog s nedostatočným zásobením kyslíkom). Krysy suplementované carnosinom dokazovali viac normálnej EKG, menej akumulovali kyselinu mliečnu (obecný ukazovateľ vážnosti poškodenia) a vykazovali lepšie parametre mozgového prekrvenia.

Záverom je možné konštatovať, že carnosine je výnimočným potravinovým doplnkom v prevencií i liečení takmer všetkých kardiovaskulárnych porúch.