Alzheimerova choroba

Carnosine je cesta k prevencii a spomaleniu procesu Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje progresívnu poruchu pamäti a poznávacích schopností. Ochorenie pomaly a neúprosne napadá nervové bunky vo všetkých častiach mozgovej kôry, aj ich okolité štruktúry, s následkom neschopnosti pacienta ovládať emócie, rozlišovať omyly, chyby a vzory, koordinovať pohyby a schopnosť zapamätania si. V konečných fázach ochorenia stráca pacient úplne pamäť a všetky mentálne funkcie.

Carnosine je všestranný neoroprotektant (látka chrániaca nervové bunky). Carnosine zastavuje proces deformácií bielkovín a „dláždi“ cestu k prevencii a spomaleniu procesu Alzheimerovej choroby a ďalších typov demencie a miernych porúch vnímania (mild cognitive impairment).

U chronických ochorení mozgu prevažuje oxidatívny stres a škodlivé degeneratívne procesy, ktoré prebiehajú u týchto ochorení vo veľkom objeme. Carnosine znižuje nielen oxidatívny stres, ale redukuje škodlivosť ďalších následných alebo súbežne prebiehajúcich procesov (glykácia, karbonylácia, AGEs).

Carnosine ale tiež pôsobí priamo ako neurotransmiter, látka antikonvulzná (proti krčom) a látka chelačná (viazanie ťažkých kovov). Tým sa stáva univerzálnou látkou, chrániacou pred neurologickými a psychiatrickými syndrómami a poruchami.

Carnosine je výnimočný „chelátor“ zinku a medi (a iných kovov) a je schopný tieto kovy odstrániť z organizmu. To predstavuje ďalšiu významnú funkciu carnosinu v prevencií a spomalení vývoja Alzheimerovej choroby a ďalších degeneratívnych ochorení mozgu.