Parkinsonov syndróm

Konečnou príčinou Parkinsonovej choroby na atómovej úrovni sú toxické voľné radikály a ich toxické metabolity.

Parkinsonova choroba je chronicko- progresívnym ochorením centrálnej nervovej sústavy. Ochorenie zasahuje motorický systém človeka, čo sa prejavuje mimovoľnými pohybmi, neovládateľným trasom alebo naopak, úplnou stuhnutosťou. Príčina tejto choroby nie je zatiaľ objasnená.

Prvé príznaky sú často nenápadné a u každého človeka sa môžu prejaviť odlišne. Sú tri základné:               zvýšenie svalového napätia (rigidita), spomalenie pohybov (bradykinéza, hypokinéza) a tras (tremor). V poslednej dobe k ním radíme ešte poruchu stability v postoji.

Okrem týchto základných prejavov má však Parkinsonova choroba širokú škálu prejavov postihnutia. Od poruchy čuchu, spánku až po psychiatrické prejavy.

Konečnou príčinou Parkinsonovej choroby na atómovej úrovni sú toxické voľné radikály a ich toxické metabolity, ničiace určité mozgové bunky. H2O2 (peroxid vodíka) a TCA (tetracanoylphorbolacetate) sú takými radikálmi, ktoré sú schopné predčasne ničiť mozgové bunky. Carnosine je schopný zabrániť vzniku týchto radikálov a tak chrániť mozgové bunky pred ich poškodením.

Ďalej, tzv. Lewyho častica v mozgu chorých na Parkinsonovu chorobu, akumuluje látku zvanú alfa-synuclein, ktorá urýchľuje proces ochorenia. Alfa-synuclein vzniká za stavu oxidatívneho stresu- a carnosine je schopný redukovať ako oxidatívny stres, tak akumuláciu alfa-synucleinu. Preto je carnosine už doporučovaný ako doplnková liečba Parkinsonovej choroby.