Diabetes

Diabetici vylučujú močom zvýšené množstvo cukru a ďalších látok.

Diabetici vylučujú močom zvýšené množstvo cukru a ďalších látok, ako bielkoviny, aminokyseliny (arginin, karnozín, taurin a pod.), a tiež magnézium (horčík) – tým samozrejme ochudobňujú organizmus trvale o tieto potrebné látky. 

  • Pri diabete dochádza k intenzifikácii procesov glykácie súbežne so stále sa zvyšujúcim deficitom carnosinu, čo je jednou z príčin (nie však jedinou), prečo artérie diabetikov ľahšie podliehajú procesu zhrubnutia ich stien a tým rozvoja arteriosklerózy. Jej výskyt  je u diabetikov trikrát vyšší (vrátane výskytuinfarktov myokardu a mozgových cievnych porúch) než u nediabetikov.
  • Carnosine je vhodný pre všetky typy diabetu z dôvodov, že znižuje riziko rozvoja diabetických komplikácií, tj. ochorení srdca, cievnych mozgových príhod, arteriosklerózy, poškodenia obličiek a očných komplikácií.
  • Carnosine je látkou, ktorá cestou H3-receptorov autonómneho (vegetatívneho) nervového systému kontroluje hladinu krvného cukru. Testy na zvieratách preukázali, že gravidné krysy s nedostatkom karnozínu (carnosine) majú výrazne vyššie riziko porodiť diabetických potomkov. Toto je vysvetlované účinkom karnozínu (carnosine), ktorý zlepšuje glukózovú toleranciu plodu. Tak môže byť carnosine blahodárnym doplnkom pre diabetické matky, pretože znižuje riziko ochorenia ich detí diabetom.