Poruchy potencie

Produkcia oxidu nitrátu (NO) v penise je predpokladom zahájenia a udržania erekcie. Karnozín je prirodzeným substrátom pre NO.

Produkcia oxidu nitrátu (NO) v penise je predpokladom zahájenia a udržania erekcie.

Karnozín je prirodzeným substrátom pre NO, inými slovami organizmus vytvára NO z karnozínu. 

  • V tomto prípade suplementácia carnosinom automaticky zlepšuje potenciu. Porucha erekcie (porucha stoporenia penisu = erektilná dysfunkcia = porucha potencie) je trvalá, alebo dočasná neschopnosť muža dosiahnuť, alebo po dostatočne dlhú dobu udržať stoporenie pohlavného údu (erekciu), ktorá je nevyhnutná k pohlavnému styku.
  •  Erektilná dysfunkcia (ED) je jednou z najčastejších porúch sexuálnych funkcií u mužov vôbec. Kedysi bola táto porucha nazývaná impotenciou, dnes však dáváme prednosť termínu erektilná dysfunkcia, ktorá lepšie vystihuje podstatu problému. K dosiahnutiu erekcie je potreba dokonalá súhra psychiky, hormónov, nervových reflexov a hladkej svaloviny a akékoľvek narušenie tejto rovnováhy vedie k poruchám.
  • Počet mužov postihnutých erektilnou dysfunkciou narastá s pribúdajúcim vekom. Podľa najznámejšej epidemiologickej štúdie (Massachusetts Male Aging Study), ktorá prebehla v USA je postihnutých niektorou z foriem erektilnej dysfunkcie 52% mužov vo veku 40-70 rokov. Udáva se, že vo svete postihuje erektilná dysfunkcia viac než 100 miliónov mužov. V Českej republike ide o 500 – 800.000 mužov a každoročne ich pribúda asi 40.000.
  • Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry STEM/MARK u 3.500 mužov v Českej republike priznáva niektorú z foriem porúch erekcie každý druhý muž vo veku 35-65 rokov. Ako je to teda naozaj s príčinami erektilnej dysfunkcie? O tzv. psychogénnych príčinách môžeme hovoriť v 20% prípadov. V 80% prípadov je však príčinou erektilná dysfunkcia tzv.organická porucha, to znamená konkrétna choroba, ktorá postihuje niektorú zložku nevyhnutnú pre vznik erekcie (cievy, nervy).