Bunka je základ života

Zlepšujte svoje zdravie na bunkovej úrovni

Diabetes

Diabetici vylučujú močom zvýšené množstvo cukru a ďalších látok.

Poruchy potencie

Produkcia oxidu nitrátu (NO) v penise je predpokladom zahájenia a udržania erekcie. Karnozín je prirodzeným substrátom pre NO.

Katarakta – šedý zákal

Karnozín nielen potláča tvorbu AGEs, ale tiež chráni normálne bielkoviny pred toxickými účinkami AGEs, ktoré sa už rozvinuli. 

Autizmus F84

Dr. Michael Chez, neurológ, publikoval výsledky liečení autistických ochorení (autizmus a Aspergerov syndróm).

Alzheimerova choroba

Carnosine je cesta k prevencii a spomaleniu procesu Alzheimerovej choroby

Parkinsonov syndróm

Konečnou príčinou Parkinsonovej choroby na atómovej úrovni sú toxické voľné radikály a ich toxické metabolity.